Условия за наемане на автомобил

Коли под наем от фирма Данима и КО ООД

Наемане на автомобил (rent-a-car)

 1. Минималния срок за наемане на автомобил е три дни (72 часа)
 2. Наемателят трябва да е навършил 21 години, да притежава валидни лична карта или паспорт и шофьорска книжка със стаж не по-малко от ДВЕ години.
 3. Цената, която Ви предлагаме, е без лимит на изминатите километри и включва пълно АВТОКАСКО, гражданска отговорност, пътна помощ, както и техническа поддръжка на автомобилите под наем, платена годишна винетка  за пътуване на територията на страната.   В случай на повреда при наетия от Вас автомобил , ще бъде заменен с друга свободна кола.
 4. Плащането може да се извърши в брой, банков превод , При наемането на автомобила, наемателят е необходимо да остави депозит в брой. Депозитът е в размер от 100€  до 500€. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудио оборудване, силно замърсен 50 евро или изгорен интериор 50 до 100евро. Няма застраховка, която да покрива, например изгорен интериор или други дребни наранявания, които не са в следствие на обичайното похабяване. Липси на части от автомобила или аксесоари, се заплащат в пълната им стойност.
 5. В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиентът трябва да информира незабавно на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно произшествие, клиентът трябва да се обади в полицията (112) и да вземе издаден от органите протокол. Застраховката на автомобила не покрива :
 • щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените щети в следствие на ПТП
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице
 • щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели
 • щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.
 • всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила.
 • кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.
 1. В случай на изгубени документи или ключове на автомобила, наемателят дължи плащане в размер на €100.
 2. Наемната цена не включва гориво. Автомобила се предава с пълен резервоар и така се връща.
 3. Автомобилът се предава на наемателя в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от един ден от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по договора.
 4. Спазвайте ограниченията на скоростта в Република България
 • Магистрала: 130 км/ч
 • Извън населени места: 90 км/ч
 • В населени места: 50 км/ч
 1. При възможност паркирайте автомобила на платен паркинг или осветено място.
 2. Свеждайте до минимум евентуалните проблеми. Пътувайте внимателно, отговорно, и за Ваше удоволствие.
 3. Еднократна  такса от 5 евро за получаване и връщане на автомобила, в рамките на гр София.
 4. При закъснение:
 • до 2 часа безплатно
 • от 2 часа до 6 часа се дължи  половин  наем
 • над  6 часа – цял наем

Благодарим Ви